Učilna Zidana - Tomaž* - Slovenskega Naroda Sin (CD) download full album zip cd mp3 vinyl flac

Orkestralna dela: Tatarska suita, Oh mladost ti moja …, Karikature, glasbene kritike so objavljali Edinost, Novi akordi in Ljubljanski zvon. Te se bojim! Blazen je moj strah! Od tod! Skupaj z vsem sorodstvom je leta opustil ch v priimku. Bajt, Drago Slovenski kdo je kdo, Nova revija, Ljubljana, str. Enciklopedija Slovenije 1, Plavala je v prostem slogu. Vodnik Badjura XII. Badjura, Rudolf: Sto izletov.

Vodnik Badjura 9. Izdelovanje stolov po tehnologiji Thonet je zaradi sodelovanja s firmo Thonet - Mundus trajalo do 1. Pelegrinu Italija. Vladimir in Helena sta bila lastnika tovarne do 2. V pesmih je slutnja smrti v ognju. Zelo razgledan pisatelj. Kot znanstvenik je tudi zbiral in raziskoval metulje. Uveljavil se je predvsem v Prvi Slovenec na Makaluju, preko vzponov. Wikipedija, Izbor iz Gorenjskega biografskega zbornika,GorenjskaGorenjski glasin Gorenjski muzej, Znameniti Slovenci, Forma Mladika ur.

Cankar, Izidor ur. Razprava Koledarji in koledarniki Kaplan v Komendi do Steska,Dom in svet, Steska, Viktor,Slovenska umetnost, Emilijan, Cevc,Slovenska umetnost, Monumenta artis, Slovenicae II, Angyal, A. Orglal na Sv. Delovanje, pomembno Kakovostne oltarne rezbarije.

Odkupil je atelje Ivana Klemna, pri katerem je delal. Prepoznaven je po rezbarijah, ki se bohotijo v prostoru kot zlato plamenje. Lesar, Marko. Glavni tehnolog v orodjarni Titan. Bil je poveljnik GZ Kamnik, skrbel za modernizacijo opreme in gasilnih domov.

Shranjeval je eksponate, povezane z gasilstvom. Tudi dolgoletni krvodajalec. Omenjen je v vetrinjski listini, datirani —razen njega pa ministerial Karol de Stein. Status, akademski Istrski mejni grof od l. Delovanje, pomembno L. Kamnik je bil tedaj imeniten kraj. Omenja se leta kot Bertold III.

Domnevno cesarjev sorodnik. Muchar Geschichte der Steierem, V. Letopis Matice slovenske, Ljubljana. Kos, M. Po njegovi smrti je sledil razkroj dinastije. Sinovi: Oton VII. Matilda je bila opatinja samostana v Kitzingenu. Rojen v Motniku. Od Potokar, Albin : Pripoved, Kamnik. Bajt, Drago : Slovenski kdo je kdo, Nova revija, Ljubljana, str. Istega leta je bil sprejet v KPS. Izbor iz Gorenjskega biografskega zbornika,GorenjskaGorenjski glas in Gorenjski muzej, Povezanost s Rojen v Mostah pri Komendi, pokopan v cerkvi v Mostah.

Bil je pod vplivom severnega umetnostnega pola. Verjetno je njegova slika Marijinega vnebovzetja na velikem oltarju v Mostah iz v zg. Grafike so opremljene z imenom ali kraticama. Prevladujejo listi severnih, nem. Cevc, Emilijan,Slovenska umetnost, Stele, France, Kamnik, Predsednik Gasilske zveze Jugoslavije do leta Zgodovinar raziskovalec slovenske povojne zgodovine.

Bil je dejaven tudi kot gasilec in bil dolgoletni predsednik Gasilske zveze Slovenije. Podprl je amandma v akciji 25 poslancev. Simon Peres ga je imenoval a pravim imenom Edo Brajnik.

Urejal je Glas izseljencev, urednik Ljudske pravice in Delavske enotnosti. Borec za delavske pravice, prispeval k razvoju delavskega gibanja. Vodil je zadnji sestanek pred vstajo z M. Dermastjem Ustanovitelj Izseljenske matice.

Slovenski veliki leksikon,MK, Partizansko ime Pavle. Pratike ne sodijo v leposlovje. Znanih je sedem izdaj, prva l. Viri o njem Zanimivosti Izdajo leta je priredil Vodnik. V njej se je rodil pratikar duhovnik Anton Breznik. Obiskovalec Velike planine, drenovec. Sodelavec Planinskega vestnika ter Doma in sveta. Kunaverjev sodelavec.

Ilustrovani glasnik 1, Med 1. Kamnik je obiskal kot predsednik SFRJ Vodja osvobodilnega gibanja med NOB. Prav tako je tekel na poteh po zasebnih opravkih. Leta je opravil magisterij. Planina, F. Deloval in umrl v Kamniku. Slovenski kdo je kdo, Nova revija, Ljubljana. Leta je ustanovil zbor Gorenjci, sodeloval je pri ljudskih spevoigrah. Zaposlil se je v Celjski bolnici, v Celju je vodil Celjski oktet, ki je nastopil tudi na radiu.

Med posvetnimi deli je 5 operet. Veljal je za nadarjenega skladatelja in zborovodja, ki so se ga radi spominjali v krajih, kjer je glasbeno deloval. Bajt, Drago Kronika let olimpijskih iger, Mladinska knjiga Izbor iz Gorenjskega kdo je kdo,GorenjskaGorenjski glas in Gorenjski muzej.

Umrl v ZDA, pokopan v Kamniku. Dobitnik SBK Murkova nagrada Izbor iz Gorenjskega kdo je kdo,GorenjskaGorenjski glas in Gorenjski muzej, Pokopan v Kamniku. Zaveden narodnjak. Bila je kmetijska svetovalka in specialistka za varstvo rastlin za ljubljansko regijo, Notranjsko, Dolenjsko, Belo Krajino, Posavje, Zasavje in Gorenjsko.

Zadnja leta skrbi, da bi bile v prometu in uporabi varne kemikalije ter da bi se te varno uporabljale. Iskala je duha Keltov. The Jugoslav Alps. A short Guide to the Slovene Alps soavt. Seton-Watson R. Copeland — 95 let.

Planinski vestnik 8. Copeland, Fanny S. Ljubljana: DZS. Enciklopedija Slovenije 2, Mati treh otrok, razvezana. Pokopana je v Dovjem. Pri Odlikovanje Planinske zveze Slovenije. Steleta, naj pride v samostan svetovat glede poslikave. Pesmarica glasbene Matice Izvajal je Pasijon po sv.

Leta je priredil 1. Odprl je butik in spet prirejal modne revije po Sloveniji in eno v Tunisu. Znana sta bila Rok Lasan baletnik in Zorica Pesek.

Kot fotograf je zanj delal Stane Jerko. Bila je dojemljiva za lepoto oblik in skladnost narave. Ko boste znali toliko kot ona, boste znali veliko.

Janeza Jeruzalemskega. Tehtni prispevki v strokovnih revijah knjiga Slovenske pridige Petra Pavla Glavarja Prispevki v Mohorjevih koledarjih.

Kot bogoslovec je veliko potoval po Italiji. Rojen kot Doktor reaktorske fizike. Profesorica slovenistike Doktorica jezikoslovnih znanosti. CvetkoDie Quellen zur Biographie von J. RTV napovedovalka, novinarka, moderatorka. Jezikovna vzgoja mladih napovedovalcev. Vedno je bila popolnoma pripravljena. Tako mlada? Meni ni vseeno. Od leta je vodja Ambulante s posvetovalnico za ljudi brez zdravstvenega zavarovanja v Ljubljani, kjer vsi zdravniki delajo prostovoljno.

Nagrada Zlatnik Slovenske filantropije. Drama v verzih Juta, Učilna Zidana - Tomaž* - Slovenskega Naroda Sin (CD). Nato se je naselil v Mariboru. Bil je urednik revije Obzorja. Psevdonima Selimir Selinko in Bogdan Selimir. Komentatorka mednarodne politike. Kandidatka za predsednico predsedstva R Slovenije izvoljen Janez Stanovnik. Dremelj je bil za direktorja imenovan leta Nato sta se preselila v Zgornji Tuhinj.

Ustvaril je zbirko Povezanost s Kamnikom Rojena v Kamniku na Glavnem trgu Pomemben je prodor mlade tujke na velike evropske odre. Strmela je vanj in peljala naravnost vanj. Pognal se je po travniku, igralka pa za njim. Posamezne sobice in arhitekturo je sestavljal iz delov. Pisal je za leposlovne revije. Rojen je bil v Kamniku letakjer je leta tudi umrl. Tudi v Radovljici in na Dunaju je mnogo pisal. Uporabljal je razne psevdonime: J. Pomeben je za razvoj krajin Kozjansko, Tolminsko in Kotor.

Poudarja razvojno varovanje kakovosti okolja. Viri o njem Zanimivosti Vogel, Miran, Vogel, Milan. A Kamniku so novogradnje odvzele vse vedute. Pravnik, advokat od srede Ivu Potokarju. Iva Potokarja. Po kapitulaciji Italije se je vrnil v Ljubljano. Posebno vrednoto je dr.

Viri o njem Zanimivosti Na pfenigu, kovanem v Kamniku za tega vojvoda, je domnevno slika starega grba Kamnika. Padel je v bitki proti Komunom v Litvi. Doktor znanosti, matematik alpinist Raziskovanje alpskega sveta in promocija njegovih lepot. Kocbek, Ivan,V proslavo njegove letnice, Celje. Nasprotoval je germanizaciji Planinske organizacije.

Bibliografija obsega del. Predavanja na mednarodnih kongresih, bogata bibliografija, knjige skupno obsegajo Perko, Verena,Prof. Prizadevanja za ponovno postavite kapelice na Veliki planini. Viri o njem Zanimivosti Po njem so imenovali cerkveni zbor. Redakcija Mayerjeve Gramamtice Latino-germanice-slavonice. Bival je v raznih samostanih. Gvardijan v Kamniku. Velja za preroditelja v slovstveni zgodovini.

Viri pravijo, da so natisnili samo dve strani, ker je tisk ustavil. Jaro Dolar, ki je v osemdesetih letih Vse, kar je ponudil, se ni uveljavilo, na primer Fernglass kot gledalnik ali glagol anatomieren kot razuditi.

Hodil je med ljudmi in zapisoval, kako govorijo. Bil je torej zbiralec izvornega slovenskega izrazja in domiselni tvorec besed.

Pohlin, Hoff. III, Breznik,Dom in svet, in Mekinje so postale mala Marijina romarska pot, na kar spominjajo ohranjene podobice Mekinjske Marije. Ta je prirejala procesije. Sodeloval je v verski poravnavi, ki jo je snoval Ferdinand leta Dimitz, Geschischte Krains II, Valvasor, J. Korespondenca o javnih stvareh, ki zadeva protestantizem in Trubarja, Gallenbergov arhiv, fasc. Strasten luteran. V srednjem veku so Gallenbergi ustanovili samostan klarisinj v Mekinjah.

Pogosto in rad je prihajal v Kamnik, ker je dobival navdihe za svoja dela. Z generalom Maistrom je potoval in spoznaval kolonizacijo slovenskega ozemlja. Po njegovem napotku je likovno propagiral slovenstvo.

Ustanovitelj kluba Vesna na Dunaju, naslikal portret dr. Ilustratorsko je propagiral plebiscit. Trgovca Gasparija je J.

Zdravnik, sanitetni svetnik znanstvenik Zelo plodovit pisec strokovnih del, npr. Veliko je predaval. Deloval je za javno zdravstvo. Aerzte in Krain,Ljubljana Gaustrova dela. Des hist. Vereines f. Krain, Posest v Kamniku Lastnik Malega gradu. Urejal je Kleinmayer-Bambergovo pratiko. Bil je sodelavec Vrtca. Recitatorka, voditeljica prireditev. Promotoka lepe slovenske besede. Duhovnik, magister artium liberalium, kaplan v Komendi, apostol.

Gojil je cerkveno petje. Zgradil cerkev sv. Urbana, ki je od leta pod oltarjem v Komendi. Navajal je k umnemu gospodarjenju.

Pregelj, Ivan, Odisej iz Komende, Izbrani spisi 3. Njegov varovanec Tomelj je postal duhovnik, Anton Remic pa dunajski dvorni advokat. Pouk je bil raznovrsten. Pel je na radiu, na koru v Kamniku in Stranjah.

Pinkertona, je pel skupaj s Heybalovo. Bolehen se je zdravil v Kamniku. Bodite Kamniki, narodni dramniki! Gradivo za razstavo 6. Prva redakcija Eneide. SAZU ob letnici,Ljubljana, No - in na kateri gumb v katerem programu naj zdaj pritisnem? Postavil je tudi tovarno lepenke, ki naj bi jo gnala elektrika. Kupil jih je Ivan Bahovec in uporabil za pogon parketarne na Duplici. Rojen in deloval v Kamniku pred letom Delovanje, pomembno Omenjen je bil leta kot Sante Marie Plebanus.

Lesar, Marko Ustalil se je v Kamniku. Pregnali so ga na Mali grad. Rant, A. Letopis Matice slovenske, Ljubljana Mitth. Enciklopedija Slovenije 4, Mladinska knjiga, Ljubljana Nagrada med sopranistkami na tekmovanju opernih pevcev v Belgiji. Naravoslovju se je bolj posvetil po upokojitvi leta Hribolazil je z Vodnikom in skupaj sta osvojila tudi Triglav, kar je bil takrat podvig. Francozi so ga obsodili na smrt, a ga niso usmrtili, ker je z Avstrijci medtem sklenili mir.

Njegov nagrobnik z groba na Rovah, ki si ga deli s sorodnikom, je ohranjen le na fotografiji. Prirejal je koncerte, tudi radijske. Sorodnik Jurija Humarja.

Priimek je sam poslovenil iz Humar v Holmar. Komandant tovarne smodnika. Bil je drobne postave in imenovali so ga Radecky ali general. Vzdevek Levko. Rojen v Zg. Jakobu v Lj. Povsod je kot pevovodja dosegel uspehe. Angelikov brat. Dom in svet XX, Dopisoval je v v Slovenec. Bil je plodovit biograf, kronist, ljubiteljski zgodovinar, ki je zapustil veliko dokumentov. Horvat, Florentin,Dom in svet 1, Pripravljal poslovenjenje latinskega pouka.

Glazer Zgodovina slovenskega slovstva III, Bil je sodobnik Kneippa ki je zdravil z vodo in Mesmerja zdravil z naravnim magnetizem. Mohorja, Celovec. Bodi zmeren v vseh dejanjih. Povezave z drugimi osebami iz te biografske zbirke: Stric Marije Rems po njenin izjavistare matere Vande Rebolj.

Stric Filomene Humar. Ob koncu Ne obstajajo. Eno od smeri v Skuti sem poimenoval Hvala ti Jahve. Stiasny, L. Grafenauer, Bogo. Gspan, Cvetnik, objava Japljevih pesmi. Trudil se je z izumom perpetuum mobile. Ukvarjal se je s sadjastvom. Prejel je Bloudkovo nagrado. Viri o njem Zanimivosti Kot literatu mu je bil mentor Izidor Cajnkar. Slikal stenske in oljne slike, grajske tapete, kulise in diplome. Scenska slikarija, ki se preliva v realni prostor, velja na Slovenskem za enkratno.

Njegove slike so tudi v neveljski cerkvi. Valentinu Prevcu od S Prevcem se je leta Učilna Zidana - Tomaž* - Slovenskega Naroda Sin (CD) bolehen, zgodaj umrl, menda zaradi kajenja. V govoru je jecljal. Logatec, Odlikovanja red narodnega heroja red zaslug za ljudstvo II.

Zelo je bil predan poklicu. Sam je bil do 2. Organiziral je telovadne akademije. DU Komenda, Zunanji sodelavec RTV je bil 20 let. Ko sledimo njegovo razvojno pot, vidimo, da gradi v smeri anatomske perfekcije, v izraznosti pa zasleduje psihologijo modela. Slovenec, Ilustrirani Slovenec, Diplomirani slavist, lektor pisatelj, publicist, novinar, urednik. Nasprotoval je komercializaciji medijev in rumenemu tisku. Za sodbo bedakov ti ne gre, pametni pa sodijo pametno.

Hymaeneus Romae sacer et profanus prosa et metro, Graecii Uveljavljen raziskovalec poetike Cankar, Izidor ur. Backer-Sommervogel 4, Koblar, IMK 10, Osebnosti, od A do L, Ljubljana Za Kamnik nima zaslug. Enciklopedija Slovenije, Nadaljeval je izgradnjo kanalizacije.

Imel je sedem gospodarskih dejavnosti. Kersnik, Janko : Zbrano delo V. Razvil je pomembno podobarsko in rezbarsko dejavnost. Tischlerjev nagrajenec. Cenjen med ljudmi. Slovenski biografski leksikon. Dejal, je, da v Splitu. Leta sodeluje na razstavi zdravnikov Jugoslavije v Opatiji in na razstavi zdravnikov Slovenije v Ljubljani, na razstavi sodelavcev tovarne Lek.

Prek bibliografskih enot. Rezultati so bili objavljeni. Predsednik Ekonomskega sveta pri vladi RS Brat Ferda Kozaka. Med vojno konfiniran, nato partizan. Petra v Ljubljani. Od marca je profesor risanja na lj. Ustvaril je zbirko risb s kredo. Slikal je za kralja Aleksandra.

Stele, France, Umetnostni spomeniki Slovenije I. Bival od leta in delal ter umrl v je Kamniku. Josip DostalViktor Steska S stolom REX 52 lat. Oblikovalsko posnema kozolce, ker je vsako oblikovanje povezano z okoljem, v katerem nastaja. V Izraelu je bil ekspert OZN za razvoj industrijskih izdelkov. Pionir industrijskega oblikovanja v Sloveniji in Jugoslaviji, znan je tudi drugod po svetu. Najprej se je zaposlil v pomorskem arzenalu v Tivtu, Boka Kotorska, od leta pa je bil konstruktor v Strojnih tovarnah in livarni v Ljubljani.

Po osvoboditvi je postal vodja obnove, saj je bila tovarna med 2. Zatem je sodeloval v polaganju temeljev nove slovenske strojne industrije. Vodil in urejal ga je 30 let.

Kregar, ki ima za seboj tudi 18 startov na Ironmanu, je bil na progi po skoraj devet ur na dan, iz dneva v dan bolj utrujen. Krek, Izbrani spisi I. Ni se hotel slikati, posebej ne za javnost, le za legitimacijo se je moral. Krek Veliko revolucij je napravilo mnogo dobrega.

Dom in svet, Urankar, Pavle,Zgodovina trga Motnika. Lukman, Franc Ksaver ur. Povezanost s Rojen v Kamniku. Kamnikom Status, akademski Slikar, pozlatar. Nekateri menijo, da bi bila tudi poslikava zgornje malograjske kapele lahko njegova. Velja za kakovostnega slikarja poznega baroka. Viri o njem Univerza Tubungen, 18, Planinski vestnik,95, Alojzija Ljubljana,, ; prve tri izdaje anonimno.

Kirchenrecht latinsko pisani razpravi o bolgarskem carju Borisu in o njegovih naslednikih do Lj. ZD, Marn XXV, Glaser III, Ubit v roparskem napadu v Bosanski Dubici. Opravljal je karitativno in socialno delo.

V Kamniku je ustanovil gospodarsko in posvetno organizacijo. Bil je sodelavec Ljubljanskega zvona. UT Tretje berilo v enorazrednici, Tri knjige pesmi, npr. Iz njegove pesmi Prijatelju I: Saj kaj bi z vzori- malokdo jih ceni. Poskusil se je tudi kot pisec poezije, likovni kritik in publicist. Viri o njem Kamnik,Zbornik Zanimivosti Njegovo ime je bavarskega ali avstrijskega porekla.

Najbolj samoniklo delo je cerkev na Limbarski gori. Dobil ga je, ker so v Ljubljani projektirali predvsem italijanski arhitekti, on pa v okolici, v katero je prenesel stavbni vzorec ljubljanske stolnice. Pri njeni gradnji je bil polir vodja zidarjev, op. Rebolja je imel zaradi svojega talenta vpliv na arhitekturne detajle.

Najbolj samoniklo delo je cerkev svetega Valentina na Limbarski gori. I Zorman, I. Sto slovenskih znanstvenikov, zdravnikov in tehnikov. Bil je tako ugleden, da nobena pomembna stavba ni bila zgrajena brez njegovega mnenja ali ocene. Poveljnik mesta Beograda po 2.

Deloval 32 let in umrl v Tuhinju. Sodeloval je pri mladinskih listih. GM je izdala: Narodne pesmi z napevi. Zbral jih je v Tuhinjski dolini. Demonstrativno je to dokazal, da je leta Superintendanta Spindlerja preganjal po ulicah in ljudstvo pozival, naj ga s kamenjem pobije. Ljubljana, Medicina v antiki kot temelj oz. Sestavila sistem znakov za zapisovanje ljudskih plesov. To je bila prva izvirna slovenska pisava, ki pa se zaradi uvedbe mednarodne plesne pisave v stroki ni uveljavila.

V letih je pela v ljubljanski Operi, v mariborski, gostovala v Osijeku. Med leti Viri o njem Zanimivosti do je bila glasbena voditeljica Akademske folklorne skupine France Marolt. Vpet v pomlad sedemdesetih let. O Kamniku: Lira v tridesetih letih. Zatekel se je v pisanje.

Bil je ob dobro ime in prisiljen vrniti poslanski mandat. Tudi zoolog taksonom. Ravnatelj gimnazije. In memoriam. Akademik prof. Acta entomol. Bil je tudi v Vojvodini in Makedoniji. Kacijanar2 igri, V reviji Dom in svet je objavil del. Sega v globino bolesti in smrti, trpkost in grenkoba v pesmih. Prijatelj dr. Verjetno je, da je M. Bernardin, Sv. Umetnostni zgodovinarji hvalijo slikarjevo izvirnost pri slikah svetega Paskala in svete Hiacinte.

Kot partizan je komponiral in sodeloval na mitingih. Pevski zbor je nastopal na radiu kasneje je to vlogo prevzel radijski mladinski zbor. Razstava z ostalimi naivnimi slikarji iz Jugoslavije v Kostanjevici na Krki.

Nagrada Toma Brejca. Gasilci so se z brizgalno hiteli spoprijet z ognjem. Ko so prispeli, pa so ugotovili, da vzhaja Luna. Svoje skromne [1] dohodke je do zadnjega vinarja delil z mestnimi siromaki in ubogimi dijaki. Vid pri Brdu, cerkev Kresnice.

Slikal je kulise za ljudske odre. Poslikal je nekaj cerkva in kapelic, a kot slikar je po mnenju Steske manj pomemben. Posnel okoli Fotografiral je napredek, Učilna Zidana - Tomaž* - Slovenskega Naroda Sin (CD), gradnje, portrete pred, med prvo svetovno vojno in po njej.

Ohranjene so fotografije beguncev iz Galicije po 1. Katalog ob razstavi v Muzeju ZapriceNedeljski, Kovala je novce s svojo podobo spredaj, zadaj pa je bila cerkvena kupola in novce s podobo slona, ki nosi stolp z zvezdo in polmescem na eni strani ter napisom AGNEI s krogi in zvezdo na drugi. KamnikZbornik ob letnici mesta. Rodbina je v drugi polovici Ninina pesnika dva je roman za mladostnike, pisatelj pa se je lotil tudi grozljivk.

Pri oglejski cerkveni oblasti jo je ovadil Montagnana, ki je nato vodil proti njej preiskavo. To je razglasil je Montagnana v Mekinjah leta V: Slovenski biografski leksikon — V njej je predaval.

Nekatera dela imenujejo verske drame, kot sta bili Mater dolorosa in David deprecans pro populo ali melodrame, na primer Pastor bonus. Njegovo glasbeno delo so izvajali tudi v Academii philharmonicorum. Deloval je kot glasbeni prefekt ter zborovodja v cerkvi svetega Jakoba v Ljubljani in regens chori vodja zbora, op.

Rebolj v ljubljanski stolnici. Njegova glasba se ni ohranila, v glasbeni zgodovini pa je zapisan kot avtor petih oratorijev. Rojen, deloval in umrl v Kamniku. Izdelovalec cerkvene opreme podobar. Kopitar se je naredil dne Deloma je to tudi istina. O slovnici sami izpregovorimo pozneje. L cesarju, knezu Traut- mansdorfu in baronu Eibergu. Osamljenega rojaka je vzel prof. Prvemu listu, ki ga je pisal Dobrovskemu iz Ljubljane Mam, Kopitarjeva Spomenica str.

Weiss Gott! Kopitar mu je odgovoril z Dunaja in je ostal odslej z Dobrovskym v pismeni zvezi do Slovnica ta ni tako uravnana, kakor navadne slovnice. Neuerungssucht uad Inkonseguenz sind ohne Eade, und sein stiller Ehrgeiz und Monopolsueht emp5rend. Die Partikularitaten, die ich von ihm bericbte, sind hier allgemein bekannt: est ist eine allgemeiae Stimme tiber ibn hier: von V.

Nato je izdal: Hesychii Glossographi discipulus et epiglos- sistes Russus. Texte du sacre Metod V spisovanju slovnice je Kopitar prehitel Vodnika.

Rad je pripoznal lepoto Vodnikovih pesmic. Poleg Cojza in Ravnikarja se je trudil tudi Kopitar, da se je ustanovila v ljubljanski bogoslovnici stolica slovenskega jezika, katero je zasedel najprej Metelko. Velika zasluga Kopitarjeva je ta, da je pomagal osn stolico slovenskega jezika za ljubljanske bogoslovce drugega stolico slovensko v Gradcu je tudi Kopitar pomagal ustanav r-' Pisatelji.

Leopold Volkmer iz Ljutomera, je od Urbanu blizu Ptuja do Martinu pod Vurbergom do Urbanu za mrtvoudom. Tudi cerkvene pesni je zlagal, izmed katerih se jih je nekaj natisnilo. L del. Pisano v farofi svetega Verbana pri Ptui Pajku pri izdaji Volkmerovih basnij. V Gradci V tem izdanju je pridejanih sedem novih pesnij; vse je Pajek na novo uredil po svojem rokopisu, po Murkovem izdanju in po rokopisnih virih cerkvenih pesnij, potem je navedel vire, odkoder je Volkmer zajemal snovi.

L, str. Pozdravimo kristjani 2. Njegova muza po obliki in vsebini daleko presega Volkmerovo. Zilli Mnogo je pripomogel, da se je v Celju ustanovila gimnazija. Celje Primic Primec — Istega leta je izdal: 2. To je prevod knjige Benj. Gradec Knjiga je zanimiva radi jezikoslovnih in slovstvenih opazek; str.

Dopisoval si je z Vodnikom, Bilcem, Kopitarjem, dr. Zupanom, Jam in drugimi. Vincencij Franul deWeissenthurn. Njegov sin, dr. Dne 2. V najb letih ga zadene kap 2. Pokore Mam, Jez. Jereb, Lj. L ustanovljena slovenska stolica. Majhine Perpovedovanja.

Janezik je oblubil de bo to sturil. To materi dopade. Ona kupi njemu tablico. V Vodnikovi dobi je spisaval molitvenike Mihael Hofmann — iz Ljubljane, katehet v Kranju, pozneje korar v Novem mestu, kjer je vodil gimnazijo. Tiskar Jur. Licht v Ljubljani je Skarbina Posamezni stavki slovenski se nahajajo na 7. Za vzgled bodi nekaj stavkov na str. Gospod vsliSi moj glas. Naj merkajo tvoje vdesa na glas moje p rosne. Predgovor na use brumne, inu andohtlive pevce inu pevke.

Paul Efes. Jezus, 1. Koku se moja Nevesta! Drugi imajo vse dobru. Jest pak terpim vse budu. Jezus, 8. Ob moj Jezus! Sturi me' terplenja frej. Terp' volnu, dergaci ni.

Nej bo. Odpravi naj se navada svetiti s treskami po hlevih in po cestah, dne Poselski red na kmetih v Notranji Avstriji z dne Radics, Lj. L, na Dunaju; podpisan cesar Franc. Na Kranjce. Poglavitni General! Vse to vam spet perterdim. V vsem Pagloveci ob priliki, ko seje obhajalo sv. Potem so jih tiskaXi tudi v Ljubljani. L, ki ga je natisnil Reichhard. Kimovic, KasaperskListovgnujGruden ; za vsa.

I mesec ima vremenska pravila ; n. Nekateri letniki so se natisnili v Zelo se je zanimal za koledarje Anton Breznik, porojen L v raznih ljubljanskih tiskarnah; do Pisatelju te knjige je bil na razpolaganje izvod, ki mu ga je posodil g. Hudovernik, notar v Kostanjevici na Kranjskem. V vzgled bodi kratko 7. Kakor se razvidi iz naslova, pisec ne zna pravilnega pravo- isa. Otoku Siciliji je bil angleslti namestnik lord Bentinck Proti Nizozemskemu so se meje za Prusijo neugodno uredile.

Kratek pregled evropske zgodovine od Nespretne roke kratkovidnih diplomatov potem skrpucalo rahlo in slabotno konfederacijo. XIV, Avstrija ni marala za to nalogo ter je kolikor toliko saina Rusijo privedla na pot, po kateri zdaj hodijo Rusi.

Zgodovinski dogodki. Najpoprej so vodile evropsko politiko Avstrija, Prusija, Rusija; od ahenskega kongresa Te napore zatirati je bil namen kongresom v O pav iv Ljubljani in v Veroni V kratki dobi od Nasprotstva so se poostrila; kralja je obhajala bojazen, kaj bo iz tega; zato je razpustil zbornico. Po smrti Ljudovikovi je njegov brat Artois pod imenom Karol X. Pisali so take knjige Kotzebue, Haller, Schmalz. Tu je hotel knez Metternich, kateremu se je popolneirm.

Ti karlovarski ukrepi so vladarje in vlade popolnem odtujili narodu. Altenstein je od — Na Kurhesenskem sta bila Viljem I. Na Bavarskem se je uvela ustava L, ki v bistvu velja se zdaj ; tam je vladal Ljudovik I. Na Wurtemberskem je — Leto poprej je Seidensko dobilo ustavo. Izrazilo se je to koprnenje pri narodni slovesnosti na grajski podrtini v Ilambachu ob gorovju Hardt, ki nas spominja slovesnosti na Wartburgu Zgodovina slov.

Nad Gartti in dijak Bochau Ko je Jurij IV. Kralj Jurij IV. Jurija IV. Drugo ministerstvo enake struje je uvedlo novi mestni red. Njegova naslednica je Viktorija. L na Dunaju. Lujizina cesta od Karlovca do Reke je bila dodelana Ferdinand I. Podrobnosi tega dogodka se bodo omenjale v III.

Ferdinand se je Poleg njega se prikazuje Fr. V Krakovu pa so slabo uspevali avstrijski vojaki; mladega zdravnika dr. Dne 6. Tu je vladal Karol Emanuel do Naspro- toval je celo sorodnik Karol Albert, princ Carignan. V Siciliji je bil Napoleon uvel To pa je bilo zoperno kraljici Karolini.

Rusi in Polj aki. Poljakom je pozabil njih naklonjenost do Napoleona in jim obljubil ustavno vlado z narodno samostalnostjo. Njegova poglavitna skrb je bila, da se Rusija razvija po prirojenih svojstvih. Nikolaj ni bil prijatelj ni Francozom ni Poljakom. Da se je Nikolaj trudil Rusijo postaviti na narodno podlago, na lastne noge, je bilo slovstvu v velik prid. Zaprl je Rusijo inostranstvu in jo prisilil delovati za sebe samo. Zgodovina moskovskega pro fesorja Sergeja Solovjeva opisuje zgodovino rusko do Basni je pisa.

Lermonto v — Potoval je iz Petrograda v Rim, iz Rima v Jeruzalem. V tej dobi ne smemo pozabiti Aleks. Revolucija na Francoskem Lepo je napredovala ruska Poljska pod ustavo, katero ji je podelil blagi Aleksander. Bogati knez Adam Učilna Zidana - Tomaž* - Slovenskega Naroda Sin (CD), ki bi bil rad postal namestnik, je podpiral tako narodno stremljenje. Car Nikolaj je Balkanski narodi. L utopil v Donavi. Vkljub temu je Vene Kratek pregled evropske zgodovine od Aleksander Maurokor- datos je dne 1.

V tem, ko so evropske vlasti pod vodstvom Metter- nichovim poslale rahlo. Londonska konferenca je Narodi zahodne Evrope, ki bi bili radi Turke izpodili iz Evrope, niso bili povsem zadovoljni s takim koncem boja. Njegov brat Avg. Viljem — se je odlikoval po nenavadnih zm nostih v jezikih in po spretnosti v izrazu in prevajanju.

Pisal je Veher die Spra und Weisheit der Inder in druge knjige. Scherer, Gesch. Pravo ime mu je Leopold pl. Hardenberg — Njegove pesni, n. Schlegel Calderona, obadva pa Shakespearea. Zopet moramo tu omeniti dva brata, Jakoba — in Viljema — G rim m a. Jan Kollar, porojen 1 Kako se naj organizuj protestantska cerkev na Ogrskem? Umrl je na Dunaju Sestavil ga je, da bi rojakom pomagal ustvarjati nov slov- stveni jezik.

Svojo omiko si je pridobil v Kraljevem Gradcu, v Pragi in na Dunaju. V Pragi se je Tu je imel pri- liko, osebno se seznanjati s pisatelji drugih slovanskih plemen. Zaradi tega je bil tudi na glasu kot rusofil. Svoje nauke je nadaljeval v Karlovcu, kjer je izdal Seznani se je tudi s srbskimi narodnimi pesnimi.

Gajeva, str. Gaj je zlagal tudi ode, n. Vsprejel gaje knez Metternich, pa tudi cesar Franc I. Umrl je v Belovaru Zagreb Tam so neki nabrali zanj Po njegovih naporih se je Slovstveni pregled od — Ko je bil Ilir'janom vsim enak. Jakob Zupan, Miha Kastelec, Fr. V Slovencih je prevzel nalogo nabiranja narodnih pesnij naj- poprej Poljak E. Ld Slovstveni pregled od L so nameravali Janez Cigler, Ks.

Wolfa prositelj i niso imeli dovolj znanja! Kobler, Lj. Ko je Kopitar 1 Pri prevajanju sv. Govore za sv. Govornik na glasu je bilPaskal Skrbinec pa bolj po govor- jenji nego pisani besedi; po Josipu Stibielu je dr. Zemljaporojen Slovenska ustavna listina Kranjske. Radics: Prva slovenska ustavna listina Kranjske, Lj. Jakob Zupan — Porodil se je 4. Deloval je kot pesnik, izvrsten jezikoznanec in zgodovinar.

Kakor se razvidi iz teh naslovov, opeval je Zupan rad odli6xi. V teh slavospevih pa se ponavljajo dostikrat iste misli. Vocher Gustavu, c. Predmeti drugi so jako raznovrstni, n. Pa se nosijo oa gospodskem vratu. Majhina je tica prepelica. Pa upeha konja in junaka. Glavotok santa Maria da Capo3. Krk, 4.

Kozje lono Valle di Cassione5. Slavil ga je Franc pl. Duhovski stan mu pa ni ugajal; izstopil je iz bogoslovja in Cesar ga je imenoval Kastelcem kopat v Zgodovina slov. Savo in je utonil : vsa Ljubljana in ves omikani slovenski svet je zajokal.

Baumgartner, dr. Oblak in dr. Chrobat; profesorji Krsnik, Martinjak, Heinrich, Schulz pl. Herman n pl. Jaka Zupan, a prvak vseh — dr. Tretja velika zasluga je, da je spisal novo-slovensko biblia grafijo ter jo Slowenisches und glagolitisches Schriftthum.

Prag Slovstvena zgodovina prav za prav ni nje- govo delo, ker ne razjasnjuje upliva enega pisatelja na drugega in upliva, ki ga ima zgodovinski raz vi tek in slovstvo drugih na- rodov na slovenske pisatelje. Andrej Smole, porojen Natura Grob, Lud. Bil je pesnik in pevec. Vidu nad Ljubljano. Vidu, ki pre dela po vzgledu Vischerja, Canove in Thorwaldsena. Nekatere njegovih pesnij so postale narodne, n. Sodeloval je tudi pri Wolt-Cigaletovem slovarju.

Blagodejno je uplival na mladino, kateri je posojeval ali daroval primerne knjige v zabavo in omiko. Lenartu, je bil v Ljubljani mestni zdravnik in umrl 6. Jakobu v Ljubljani, deka- noval v Ribnici.

Gimnazijske in modroslovne Zgodovina slov. Chrobata, kjer je ostal do 1. Koj v I. Blati'' sonete. L, tako je tudi Celestin 9. Der Spruch, mein Freund, hat sich an Dir bewahret f Zgodovina slov. Sredi Stritar in J. Stari trg h. Napredek od Vodnikovih pesnij, izdanih Balade in romance. To romanco je prevel Vraz na hrvatski jezik.

Vodniku Pisatelji. Vse zna, da on ljubi drago, samo ona tega ne veruje tretja glosa. Tu se nahajata tudi grobna napisa M. Blati" in Bleiw. Pesmico pevane v trohejih, n. Priljubljene so mu tudi stalne oblike: gazele in soneti. VospitaDy stenanBem i slezoj Rostut. Zadnja kitica slove: Padre mio. Sicer Stritar ni bil povsem zadovoljen s prevodi, a morda je ta sodba preostra. Janez Cigler, porojen V svojih povestih je rad povdarjalda smo si Slovenci v rodu z drugimi Slovani.

Po smrti dobrotnikov! To je prvi del povesti. V drugem delu se pripoveduje, kako se je godilo Janezu. Vojvoda M. Dovolili so mu radi tega lepega dejanJAt da se je smel vrniti na Francosko. Hvojo jo razvijal primerno Učilna Zidana - Tomaž* - Slovenskega Naroda Sin (CD) k temu pa mu je najbolj pomoglo- zminjo italijanskega in francoskega jezika ter pr. Franc Metelko i.

Ravnikarja se je ustanovila Vodnikovi smrti V resnici je ta slovnica spreten posnetek ; na koncu ima tudi nekatere izreke in pogovore in je namenjena tudi tujcem. Zanimal se je za vsako podjetje na slovstvenem polju slo- venskem; tako je podpiral Korjtka pri nabiranju slovenskih na- rodnih pesnij. Do Za berilo je sestavil in izdal Tudi -to knjigo je dobil Metelko v razsodbo in jo ostro grajal.

L, naj mu pregleda rokopis njegove slovnice, kar je Metelko storil drage volje. Tudi je sodeloval pri prevodu sv. Vlada mu je X68 Zgodovina slov. Tudi drugim je rad pomagal pri jednakih delih, na prime H. Freyerju pri sestavi knjige: ,jAlphabeti8ches Verzeickniss ali Ortschafts- und Schlossnamen des Herzogihums Krain in deutsch und krainerischer Sprache etc. Plemeniti meceri.

V predgovoru se razlaga razvitek. Sodeloval je tudi pri Wolf-Cigaletovem slovarju in pri sestav- nju Blt'iweisovih beril. Valant, Ravnikar, anik in drugi. Bil je kapelan v Metliki, V Lj bljani V2 pole. Ljubljana 1 V proslavo svetega leta govoril je v cerkvi sv. Laibach, Blasnik O Indijaoih je dopisaval v razna glasila. Petiga natisa. V Lublax:ii. Qi natisnil L. Na prodaj ima Hohn. L IL bukve. V Celji Daljnega upliva te knjige niso imele.

Marn : Jez. Marn: Jez. Dovolj spisov zapustil je v rokopisih. Mej pisatelji omenimo naslednje: Alojzij Perger —porojen pri sv.

Ko je Hofrichter zapustil Slovenji Gradec, je Trstenjaku zapustil dva zvezka Pergerjevih izpiskov, iz katerih se je razvidelo, da je bil Perger izpisal vse podatke starih pisateljev o Noriku in Panoniji in vse, kar so bizantinski pisatelji povedali o Slovencih. Vzbudil je Perger mlade rojake v rodoljubno delovanje, n. Jakobu v Slovenskih Goricah ; umrl je dn6 Sestavil je nekaj molitvic in pesmic ter prevel Lukijana na slovensko, kar se pa ni natisnilo.

Jezik Gutmanov ni ravno odbran; n. Vsaka, tudi dolga cesta. Naj mi gre celo v navado Sploh imeti tvoj spomin. O posvetne vi norosti! Zobe skoro ma, ko brana, Vunja pa, ko sam dihor. Peter Danjko Dainkoojen Sto in petdeset posvetnih Pesmi. Radgona Puna snopna glava Mlatmo le. Sladko zernje dava; Copkajmo, 'Z njega mamo dar Mlatmo le. Mi no vnoga stvar.

Copkajmo, Zato le, Mlatmo, Copkajmo, Mlatmo! Zato le id. Draga moja lybica! Kda na te le zmislim ja, Se vu serci veselim, Od veselja ves gorim. O predraga lybica, Bodi le preueno vsa, Kak sem tebe zdaj vesel Tvoje kreposti popel. Koliko kolikrat na te, dragi z' malim dovolen 'Slovenec! Sdaj mi flovo vsememo, Domo fe napotimo, Zhi vezh ne mo frezhe meli, Da bi v' toti zerkvi peli, 'Sprofi, o Maria! Kda fe koli grehov mi Najdemo okrivljeni, Te nam profi odptifhenje Ino dufhno vefelenje.

Sprofi, o Maria! L slovnico z naslovom : 5. Zima, Studenec na poli, Ne solena hrana, Namalano sonce, Nastopna stran ima Danjkov pravopis. Na strani 5. L, pa ni zagledal belega dne. Potem pa umolknil in skoro popolnem opustil pisateljevanje.

Josip Pajek omenja, da mu je poslal g. Slekovec rokopis : lodierni Vinidi in Styria sermonem conferentes im antiquis8imo Glagolita Cloziano Gradec ; 2. Tudi je natisneno drugo geslo. Prvi zvezek sega do Sir VII. Trojice pri Velki Nedeli Moj vyk je ne moj. S' tem jas, dobrovolen beravec! Z Bogom! L je bil pravoslovec n. Cvetko, bogoslovec U. Anton Krempelj, por. Petru blizu Radgone Lovrencu Mam 1.

L ; knjiga ima devet slik, med temi je n. Navel je tudi vire, po katerih je spisal svojo knjigo, n. Lepo opisuje to potovanje v pismih Dragojili Staudu- ki.

Skupio i ne svet izdao Stanko Vraz. U Zagrebu. Ljudevita Gaja. XXVI, Kastelec, D. Trstenjak, J. Varga, St. Jarnik, Fr. Ti prvenci se nahajajo v Delih II. Kaj bi bila utegnila opevati ta epska pesen? Davorin Trstenjak je Dopisoval je tudi v razne liste. L; II. L; Učilna Zidana - Tomaž* - Slovenskega Naroda Sin (CD). Moore a; iz italijanskega od Orossi-a in Maffei-a. Umetno blago obsega pesnikove proizvode, polne visokega in blagega uma, pa tudi pesni drugih Pisatelji.

Modrinjaka, Cvetka, Drag. Trstenjaka in drugih. Sijajno brani A. Anton Janez Murko —porojen 8. Iz samostana izstopil je V treh letih, to je od L, je spisal slovar in slovnico, o katerih delih izpregovorimo takoj.

V predgovoru pripoveduje, da sta mu pomagala pri tem delu duhovna gospoda M. Povoden na Ptuju. Petru pod Mariborom. Na nebi no na zemlji, 2. Petru pod Svetimi Gorami Bezjak, porojen 1. Na Ptuji Krez vsakiga se smili. IX : liu Pisatelji Zadnja se glasi: 1. Kar je gospod si pridobil? De Bog talente razdeli, Da en'mu dva, pa drugemu pet, Ne vsakemu en 'ga, ne deset. O komunist, poberi se! Le pridno radi delajmo. Ni blo Gara, ni blo krala, Glasovilog' kot si Ti!

V eti Knigaj fze ti Krfzcsanfke nove Pefzmi davajo v-roke. Szpravlene fzo v-csistom Tvojem Szlouenfekom jeziki; csifzte fzo i na Krfzesanfztvo gledocs, lakaj razumne i pobo'zne. V-tom prvom Graduvdli fze je dofzta zmeQkanYa nahajalo, i nistere nefzpodobne reesi; niti ta Szlovenscsina je nej bila prava, nego vu vnogom tali na tilhi jezik zaobrnyena : stero vfzaki lehko na pamet vzeme. Ali mog6cse bode sto pitao, gde fzo ti nedelni Hymnu8ke, gde fzo te InvocatiCj gde fzo te pefzmi po Predgi?

Te drtige fze ti pa fzame kS,'zejo, gda je mas nap r6 vzeti, i popivati. Gofzpdd vfzamogocsi, Od kvara tocse; v deli fzi k-pomocsi; Nezrecsena je Tvoja dobro tivnofzt, Vzemi zahvalnofzt!

Da nam 'ze eti vnogo dobra davas, I nase delo verno blagofzldvas, Verjemo v — Nebi, gde vecsno diko mas, Nam escze vecs das. Matija Ahaceljporojen Burgerja, profesorja stolice za kmetijstvo. Abaclja, nikoli ne narodne pesni. Urban Jarnik — Porodil se je Jarnik dne Ker je Urban imel bistro glavo, poslali so ga Umnost pev'c iz njega p'je. V zanimljivem predgovoru pripoveduje, da je nova, v Ljubljani po Kopitarju Poleg tega je tudi prva v tej stroki. Lubi moji ludi! Kumpf, za njim dr.

Mayer, Jarniku naslednik pri stolni cerkvi. Poleg Zgodovina slov. Burgerja in Slovenca Ahaci ja. Vsled Jarnikovega upliva so se objavljali razni jezikoznans in starinoslovni spisi. On jo je izdal na novo Ta knjiga je uravnana po Dobrovskega osnovi in razlaga korenike v treh vrstah: I. Wursel8ilben mit einem 1 — 28II. Tiskar Kleinmayr je nagovarjal Jarnika, naj pregleda Gutsmannov slovar in naj napravi novo izdajo.

Z uvodom in opazkami od St. Kolo I. Nach alten Quellen bearbeitet von U. Jarnik stavi to 3ego med XII. Aus dem schrift- lichen Nachlasse des verstorbenen Pfarrers v on Moosburg U. Gajem, St. Vrazom, iafikom, Sreznevskim idr.

Bil je Jarnik na glasu kot spreten govornik. Dn6 Duha; tam je ostal do marcija Razven dveh so pesmice prevodi Mildheimske pesmarice in opevajo kmetova opravila. Sim mislil, da bi znalo z' njimi Slavencam, ki radi J Pisatelji. Starih bukuv navajenim bom prenov in novih — prestar —. Tri pesni, str. Juni8, 8. Zgodovina slov. Priloga I. Pohlin, Bibl. Krainerisch-deutsches Lexicon. Jansha, zhebelniga Dunajskiga Vuzhenika v' nemfhkim jefiku popiffan, na Kranfku preloshen inu pogmiran fkusi vifoku vuredniga, Zhaftitliviga, Vuzheniga Duhouniga Petra Pavla Glavarja, nekadajniga Commende S.

Petra fajmafhtra, Sedajniga Lands- prefhke Gofpofke laftniga gospuda. V tem Leitu Kopitar, Gramm Mara, Jez. IX— XI. Marburg1 — Bleiweis, Kol. Franc Bile. Franc Hladnik. Hladnika id. Jurij Japelj- Str. Premilostiva gospa gospa! Pol lista praznega.

Sedai fo enkrat nafhe gorezhe shele fpolnene. Otrozi fo kruha profili, inu nikoger ny bilii, da bi ga njim enaku res- lomil, Mera inu visha, je bila raunu taku mnoga, koker duskele dushelekir fe je delil.

Inu sategavolo famii fim Njih narvikfhim nevmerjozhimu Imenu tote na Slavenfki Jesik preneffene Bukve perpifsati shelil, de bi moje hvaleshnu ferze sa leto neismerjeno dobroto ozhitnu na snanje dal, inu to miloftno Priloga I.

Na Egerju, dufhelfkimu ftifkavzu. S tim pregnadlivim Perpufhenjam tiga Rimskiga Apoftolskiga Zeffaria. Majestat allergnadigster Druek- eyheit, wie auch mit Genehmhaltung der geistlichen Obrigkeit. Kdo ve zanje? I, tretji Zerkovne Pefmi, Litanie ina Molitve per Boshji flushbi. V Lublani, fkua Ign.

Kleinmayerja, Stifkavza V Lu- blani. Baron de Brigldo etc. Na drugi in tretji strani se nahaja slovensko in latinsko posvetilo: Vifsoke Zhafty vrejdni Gnadlivi Firfht, pervi vikfhi shkof Lublanfki Tebi k' zhafti, inu Tvojmu Velikimu Imenu, kateru bo vezhnu flovelu, perpifheta lete bukve Tvoja Pokorna flu- shabnika Juri Japel inu Btasbe Kumerdey.

Lyfli inu evangelia na vfe nedele inu prasnike zhef leitu, katere je novizh na krajnfki jesik preftavil Juri Japel, Fajmafhter na Jeshzi. V Lublani. Del Vigneta.

Preftavljanje ene latinfke Pej fmi. Imenovane: Ribzhi tih ludy. Slawische Sprachiehre, das ist vollstandtger Grammatikalunterricht von der krainerischen und windischen Sprache, wie sie in Krain, in dem bsterreichischen Littorale, in der Grafschaft G5rz, in Steiermark und Karnten gesprochen werden solite, dann wie sie von den Kroaten, Dalmatiern, Priloga I. Arcticae Horulae Adami Bohorizh a Witebergae vulgatae, nune redivivae, seu tractatus compre- hendens elementa linguarum principalium slavicae originis videlicet Carniolicae seu Vindicae, Croaticae, Slavonicae, Dalmaticae, Bohemicae, Polonicae et Moscoviticae Auct.

Georgio Japel, Canon. Marti, Jez. Molitu grefhnika per ufakimu is fedem Pfalmov od Pokore k' bogu sdihujozhiga od Joshefa Shkrinjarja. V Lu- blani per Rezerju Shtirje Evangelifti in Gredni pfalmi. Anton Traven Traun. Marn, Jez. C Modest Sraj. Str, 57, v. Anton Linhart. Shupanova Mizka. Ena komedia v' dveh akteh, Prenarjena po tej nemshki: Die Feldmtlhle, inu v Lublani jegrana v Lejti Stifkana per Joan.

Ta Veffeli dan ali Matizhek se sheni. Ena komedia v' pet aktih, obdelana po ti franzof ki : La foUe journee ou le mariage de Figaro par M. Stifkana v' Lub- lani v' lejti per Ignazi od Kleinmajrerja.

Per Ignaziju Kleinmayerju. Kreisschulcommiffar und Mitglied der okon. Gesellschaft in Krain. Mit einer grossen Karte und zwei kleinen Kupfern. Verlag W. Von der ersten Anpflanzung der krainischen Slaven bis auf ihre Unter- jochung durch die Franken.

Mit einer Karte von dem alten Karantanien und einer rasonnirenden Tabelle tiber das slavische Alphabet. Knjiga presega glede vrednosti vse, kar se je do one dobe pisalo o kranjski zgodovini. Str, 61, v. Gosta: Vodnikov Sponienik, Vodnik-Album.

Aug 25,  · Dobro Do li na Radio umadinac forum. Trenutno pregledate forum na e zajednice kao gost, to vam daje ograničen pristup većini diskusija. Registacijom koja je besplatna dobijate mogućnost da postavljate teme, privatno komunicirate sa drugim članovima (PP), odgovarate na ankete, uploadujete, i pristup mnogim drugim posebnim delovima.. Registracija je brza, jednostavna i apsolutno besplatna i. Učilna zidana Songtext von Tomaž Domicelj mit Lyrics, deutscher Übersetzung, Musik-Videos und Liedtexten kostenlos auf frasvesivimetse.skodarligeburmantpovazmirapabe.co Največji portal s slovenskimi akordiranimi besedili. Če ni v našem arhivu Dolpoteg, potem ni nikjer! Tomaz Domicelj Kratke Domače () 01 – Končno Človek Brez Problemov 02 – Joj, Mami, Pankerji Grejo 03 – Daj Mi Mir 04 – Učilna Zidana 05 – Lepe Oči 06 – Smarnog. Sep 02,  · frasvesivimetse.skodarligeburmantpovazmirapabe.co Pesmarica v2 30 LET - Magnifico, Oto Pesner 1 DO BEOGRADA - Bajaga 1 ''75 - The Connells 1 A ABSOLUTE BEGINNERS - David. Video tomaž po ogledih, stran 1. kategorije. vse; smeh; skrita kamera; televizija; reklame; risanke; nenavadno. Discover releases, reviews, credits, songs, and more about Tomaž Domicelj - Na Planini Je Živel at Discogs. Complete your Tomaž Domicelj collection. Page: Redox D.A.S. Artist List for period - Date time: Title: Artist: min:sec MARIE MAX MUTZKE Siničja tožba (Učilna zidana) ===== besedilo: Fran Levstik melodija: stara narodna. O izvoru te ponarodele pesmi ===== G D7 G Stoji učilna zi-da-na, D7 G pod njo je stara ja-blana, Em Am H ta jablana je votel panj, G D7 G sinica znosi gnezdo vanj. Sinica zjutraj prileti, na šolskem oknu obsedi, na oknu kljunček svoj odpre. Stoji učilna zidana Davor • 1 komentar Modrijani, H. Blagne, T. Domicelj, A. Šifrer - Pesmi o domu Temida 33 Slovenskega naroda sin - Tomaž Domicelj.


Sitemap

Unknown (Urdu Writing) - Sabita Banerji* - Unknown (Urdu Writing) (Shellac), Monster X - Attrition (Vinyl), Lettre À Maman, The Winds Of Change - Rodd Keith - The Winds Of Change / After The Wind (Vinyl), Fascio Nero (Incredibile Ma Vero) - Razzapparte - Gente Senza Poesia (Vinyl), Praise Him, Praise Him - Unknown Artist - Playtime Praise (CD), Voices Of The Dead - Repugnant - Epitome Of Darkness (CD, Album), Lana - Roy Orbison - More Of Roy Orbisons Greatest Hits (Vinyl, LP)

8 Replies to “ Učilna Zidana - Tomaž* - Slovenskega Naroda Sin (CD) ”

 1. View credits, reviews, tracks and shop for the CD release of Slovenskega Naroda Sin on Discogs.
 2. Discover releases, reviews, credits, songs, and more about Tomaž Domicelj - Na Planini Je Živel at Discogs. Complete your Tomaž Domicelj collection.
 3. View credits, reviews, tracks and shop for the CD release of Na Planini Je Živel on Discogs.
 4. Tomaž Domicelj [~ domicél], slovenski kantavtor, kitarist in slavist, * marec , Ljubljana.. Domicelj se je sprva učil igranja na violino in ustno harmoniko, pri šestnajstih letih pa začel igrati na kitaro in nedolgo zatem z Jernejem Jungom in Janezom Bončino-Benčem ustanovil ansambel frasvesivimetse.skodarligeburmantpovazmirapabe.co Filozofski fakulteti v Ljubljani je študiral angleški in slovenski frasvesivimetse.skodarligeburmantpovazmirapabe.cola: kitara, ustna harmonika, violina.
 5. Goltisida says: Reply
  Tomaž Domicelj - Slovenskega Naroda Sin (Dots Records), CD. 14,50€ Zoso Music Shop - Damijan Simčič s.p. Gradnikove Brigade 37 Nova Gorica SI Pon-Pet Sobota Domov Aktualno Moj račun Košarica Kontakt Prijava.
 6. View credits, reviews, tracks and shop for the Clear shell Cassette release of Na Planini Je Živel on Discogs.
 7. Tygorisar says: Reply
  Na planini je živel rad je stare pesmi pel se življenja veselil mnogo vinca je popil. Ko je prvic šel v svet si pripel rdec je cvet ki ga z žuljavo roko mati.
 8. Meztizshura says: Reply
  Uporabniki, ki so igrali Tomaž Domicelj - Učilna zidana, so igrali tudi sledeče pesmi od Tomaž Domicelj: Slovenskega naroda sin v1, Vem da danes bo srečen dan, Slovenskega naroda sin v2, Irena, lahko noč, Kam so šle vse rožice, Ko se zjutraj zbudiš.

Leave a Reply